ΦΑΡΜΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.
ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΚΡΕΑΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ-ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ , ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100
ΤΗΛ. 27210 69001
Αρχική
Επικοινωνία

Copyright © 2019 - EFDI Business & Advirory Solutions